Demoness@


Sound:Unreal - Демон (на стихи Лермонтова)
Anime:Betrayal Knows My Name
Clipmaker - Ouroboros

@темы: видео, Zess (Luka Crosszeria), Yuki Sakurai (Giou)